Hiên Viên Kiếm – Hán Chi Vân

Xuan Yuan Sword: Han Cloud (2017)
Vietsub 30/30 45 phút/tập Hoàn Thành ,
Vietsub

Cập nhật ngày: Thứ Năm, 30 Tháng Tám, 2018 lúc 9:35 chiều

Hiên Viên Kiếm – Hán Chi Vân, Xuan Yuan Sword: Han Cloud 2017

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân

Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân, nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn. Sau khi trưởng thành gặp lại nhau ở biên giới Thục – Ngụy, Triều Vân là dũng sĩ Phi Vũ quân, Mộ Vân là dũng sĩ Đồng Tước quân, 2 bên đều vì chủ nhân mà chiến đấu, không nhận ra nhau.

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân

Tướng lĩnh Đồng Tước quân là Thuần Vu Việt bạo ngược vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, thường xuyên xâm lược nước Thục. Phi Vũ quân vì bảo vệ biên giới làm yên lòng dân thường xuyên có chiến tranh với Đồng Tước quân. Triều Vân và Mộ Vân gặp lại nhau trên chiến trường binh đao khói lửa.

Hiên Viên Kiếm – Hán Chi Vân

Đánh giá phim

Xem phim Hiên Viên Kiếm – Hán Chi Vân Vietsub

Watch movies Xuan Yuan Sword: Han Cloud 2017

Mở rộng